Khí CO2 tinh khiết

Khí co2 tinh khiết:gồm độ tinh khiết 99.9% và 99.999% Xuất sứ Việt Nam hoặc Singapore Vỏ chai co2 chứa khí tinh khiết gồm vỏ chai 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí…

Khí Argon tinh khiết

Khí argon tinh khiết gồm: khí argon độ tinh khiết 99.999% hay gọi là 5.0 khí argon độ tinh khiết 99.9995% hay gọi 5.5 Vỏ chai argon chứa khí argon tinh khiết gồm: vỏ chai argon 10 lít, vỏ chai argon 40 lít, vỏ chai argon 47 lít đều nạp áp suất 150 bar vỏ…

Khí Oxy tinh khiết

Khí oxy tinh khiết gồm khí oxy độ tinh khiết: 99.995% hay 4.5 , khí oxy độ tinh khiết: 99.999% hay 5.0 và Khí oxy độ tinh khiết: 99.9995% hay gọi là 5.5 Xuất sứ: Singapore hoặc Trung Quốc Vỏ chai oxy chứa khí tinh khiết: vỏ chai oxy 10 lít, vỏ chai oxy 40…