Kiểm định vỏ chai

Vỏ chai chứa khí, bồn chứa khí hoá lỏng đã hết hạn kiểm định đóng trên vỏ chai,bồn, hay những vỏ chai đi vào các công trình đòi hỏi phải có giấy tờ chứng nhận kiểm định có mã số chai. Quý khách hàng có nhu cầu chúng tôi đến láy vỏ chai chứa khí và…

Khôi phục chân không Téc/ Bình lỏng

-Công ty TNHH Đăng Khánh cung cấp dịch vụ hút chân không téc, bình chứa lỏng: Khôi phục chân không téc chứa lỏng O2/N2/Ar/CO2 và téc vận chuyển Khôi phục chân không bình chứa lỏng XL 45, PLC-175…  Máy hút chân không đạt 10 mũ -7 m bar (bơm hút chân không tuốc bin của…