Dàn Hóa Hơi

Dàn Hóa hơi  hóa lỏng Oxy, Nitơ, CO2, Argon. Loại 100m3/h :  – Áp suất Làm việc : 12Mpa, Chiều Dài : 1000mm, Chiều Rộng : 1260mm, ChiềuCao : 2200mm, Trọng lượng : 179kg Loại 80m3/h :  – Áp suất Làm việc : 12Mpa, Chiều Dài : 1260mm, Chiều Rộng : 1260mm, Chiều Cao : 2200mm,…

Khí Acetylene

 ACETYLENE (C2H2) LOGO CỦA DOANH NGHIỆP(không bắt buộc) Số CAS:74-86-2Số UN:1001 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): NHẬN DẠNG HÓA CHẤT – Tên thường gọi của chất:Acetylene Mã sản phẩm (nếu có) : –…

Đất Đèn

 CALCIUM CARBIDE (CaC2)   LOGO CỦA DOANH NGHIỆP(không bắt buộc) Số CAS:75-20-7Số UN:1402 Số đăng ký EC:006-004-00-9 Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): NHẬN DẠNG HÓA CHẤT – Tên thường gọi của chất: Calcium Carbide Mã sản phẩm…

Khí NH3

PHIẾU AN TOÀN HÓA  CHẤT   AMOMONIA LOGO CỦA DOANH NGHIỆP(không bắt buộc) Số CAS:7664-41-7Số UN:1005 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): NHẬN DẠNG HÓA CHẤT – Tên thường gọi của chất:Ammonia Mã sản…

Khí Nitơ

Phiếu An Toàn Hóa Chất NITƠ (GN2)   Số CAS             : 7727-37-9Số UN                : 1066 Số đăng ký EC   : Số chỉ thị nguy hiểm của cc tổ chức xếp loại (nếu cĩ): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):     PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp –…

Khí Argon

Phiếu An Tòan Hóa Chất   ARGON (Ar)   Số CAS             : 7440-37-1Số UN                : 1006 Số đăng ký EC   : Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):     PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp…

Khí CO2

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT CARBON DIOXIDE,GAS(CO2) Số CAS:–         Cacbon đioxít : 124-38-9 Số UN:1013 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): PHẦN I:THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP – Tên thường gọi của…

Khí Oxy

PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…): Nguy hiểm về cháy không đáng kể.2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không phù hợp. 3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt…

Khí hỗn hợp 80% Argon + 20% CO2

Khí hỗn hợp 80% Argon + 20% CO2 là khí nén chứa nhiều hơn một phân tử lượng và được trộn đều. Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là một nhóm của khí hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về dung sai trộn, độ ổn định đo lường và độ tinh khiết…