Dàn Hóa Hơi

Dàn Hóa hơi  hóa lỏng Oxy, Nitơ, CO2, Argon. Loại 100m3/h :  – Áp suất Làm việc : 12Mpa, Chiều Dài : 1000mm, Chiều Rộng : 1260mm, ChiềuCao : 2200mm, Trọng lượng : 179kg Loại 80m3/h :  – Áp suất Làm việc : 12Mpa, Chiều Dài : 1260mm, Chiều Rộng : 1260mm, Chiều Cao : 2200mm,…