Khí hỗn hợp 80% Argon + 20% CO2

Khí hỗn hợp 80% Argon + 20% CO2 là khí nén chứa nhiều hơn một phân tử lượng và được trộn đều. Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là một nhóm của khí hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về dung sai trộn, độ ổn định đo lường và độ tinh khiết…