Ngôn ngữ:
Home About us Products Services Safety data Contact us
PRODUCTS
Khi cong nghiep
Khi cong nghiep dang long
Binh chua long mini
Vo chai chua khi cao ap
Cac loai van
Thiet bi khi cong nghiep
Gallery
Contact us
lien he
DANG KHANH 
9B - St.1A - Bien Hoa 2 Industrial Park - Dong Nai Province
Phone: 84 - 61 - 88 26 506/ 507
Fax: 84 - 61 - 88 26 508
Email: info@dangkhanh.com.vn
About us
DNTN Khí Công Nghiệp Đăng Khánh
DNTN Khí Công Nghiệp Đăng Khánh được thành lập năm 2003. Chuyên cung cấp sản phẩm khí công nghiệp: Oxy, Nito, Argon, CO2 (Thể lỏng, thể khí) Hydrogen, Helium, Đất đèn, Acetylen… detail...
Services
- Cung cấp, thi công lắp đặt và chuyển giao cá hệ thống cung cấp khí công nghiệp như Oxy, Oxy, Nito, Argon, CO2 cho các nhà máy và bệnh viện. - Kiểm định các loại chai chứa detail...
Products