Dàn hóa hơi

Dàn Hóa hơi dùng khí hóa lỏng Oxy, Nitơ, CO2, Argon.   Loại 100m3/h :  – Áp suất Làm việc : 12Mpa, Chiều Dài : 1000mm, Chiều Rộng : 1260mm, ChiềuCao : 2200mm, Trọng lượng : 179kg Loại 80m3/h :  – Áp suất Làm việc : 12Mpa, Chiều Dài : 1260mm, Chiều Rộng : 1260mm, Chiều…