Khí CO2 tinh khiết

Khí co2 tinh khiết:gồm độ tinh khiết 99.9% và 99.999% Xuất sứ Việt Nam hoặc Singapore Vỏ chai co2 chứa khí tinh khiết gồm vỏ chai 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí…

Khí Argon tinh khiết

Khí argon tinh khiết gồm: khí argon độ tinh khiết 99.999% hay gọi là 5.0 khí argon độ tinh khiết 99.9995% hay gọi 5.5 Vỏ chai argon chứa khí argon tinh khiết gồm: vỏ chai argon 10 lít, vỏ chai argon 40 lít, vỏ chai argon 47 lít đều nạp áp suất 150 bar vỏ…

Khí Oxy tinh khiết

Khí oxy tinh khiết gồm khí oxy độ tinh khiết: 99.995% hay 4.5 , khí oxy độ tinh khiết: 99.999% hay 5.0 và Khí oxy độ tinh khiết: 99.9995% hay gọi là 5.5 Xuất sứ: Singapore hoặc Trung Quốc Vỏ chai oxy chứa khí tinh khiết: vỏ chai oxy 10 lít, vỏ chai oxy 40…

Khí NH3

1.Đặc điểm của amoniac(NH3) Amoniac là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Ở điều kiện tiêu chuẩn, nó là một chất khí độc, có mùi khai, tan nhiều trong nước . 2.Ứng dụng khí NH3 Ứng dụng chủ yếu của amoniac là điều chế phân đạm, điều chế axit nitric, là…

Khí oxy thở

Cung cấp khí Oxy chuyên Nghiệp: Chất lượng khí oxy: Oxy trong công nghiệp thông dụng: oxy 2.6 tương đương độ tinh khiết 99.6% dùng trong hàn cắt, luyện kim, nóng chảy làm thuỷ tinh. Oxy chất lượng cao: khí Oxy 4.5, khí Oxy 5.0, khí oxy 5.2, khí oxy 5.5 tương đương độ tinh khiết: 99.995%,…

Khí Hỗn Hợp 80% Argon + 20% CO2

Khí hỗn hợp 80% Argon + 20% CO2 là khí nén chứa nhiều hơn một phân tử lượng và được trộn đều. Khí hỗn hợp dùng để hiệu chuẩn là một nhóm của khí hỗn hợp đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về dung sai trộn, độ ổn định đo lường và độ tinh khiết…

Khí Acetylen

Cung cấp khí acetylen chuyên nghiệp: Tính chất khí Acetylen C2H2): Acetylene HC ≡ CH. Chất đầu dãy đồng đẳng của hiđrocacbon axetilenic; là một hiđrocacbon có nối ba đơn giản nhất. Khí không màu; khối lượng riêng 1,171 kg/m3; ts = –83,6 oC. Tạo với không khí thành hỗn hợp nổ trong một khoảng…

Khí Helium

Cung cấp khí Helium chuyên nghiệp: Tính chất của khí Helium: Heli (hay Hêli) là nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu He và số hiệu nguyên tử bằng hai. Tên của nguyên tố này bắt nguồn từ Helios, tên của thần Mặt Trời trong thần thoại Hy Lạp, do nguồn…

Khí Hydro

Tính chất khí Hydro (H2): Hydro (từ tiếng Latinh: hydrogenium) là một nguyên tố hóa học trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố với nguyên tử số bằng 1. Trước đây còn được gọi là khinh khí (như trong “bom khinh khí” tức bom H); hiện nay từ này ít được sử dụng. Sở…